piątek, 14 września 2012

Łukasz Jasiński

Ur. w 1981 r. w Warszawie. Niesłyszący w stopniu głębokim absolwent Liceum Zawodowego Nr 31 w OSWG
w Warszawie, do którego uczęszczał 
w latach 1998 - 2003. Maturę uzyskał  
w 2005 roku. Obecnie pracuje w Archiwum Akt Nowych w Warszawie na stanowisku pomocnika archiwisty. Tomik Kowal i podkowa jest jego pierwszym zbiorem wierszy zawierającym także jedno opowiadanie. Teksty te zaczęły powstawać tuż po ukończeniu liceum. Wszystkie prezentowane utwory są oryginalną twórczością Ł. Jasińskiego, która nie uległa sugestiom i nie podlegała korekcie, po to, by ukazać jego własne możliwości i próbę radzenia sobie ze słowem zarówno w wierszach jak i w prozie. Wydał jeden egzemplarz pt. Wiersze, z dedykacją: Mojej miłości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpisy ad personam będą usuwane