Agnieszka Jarzębowska

Później od last minute ... (czytaj więcej)

Fotorelacja

Wieczór poezji w Krakowie

Jakobe Mansztajn

List w butelce

X LECIE POETÓW PO GODZINACH

Jubileuszowy zjazd PPG ... (czytaj więcej)

Paweł Biliński

Przetrwać uda się nielicznym.

niedziela, 25 stycznia 2015

Uwaga - konkurs!


Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie 
ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego 

Do 1 czerwca 2015 roku należy nadesłać zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. 
Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Jury po 
przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości: I – 900 zł, II – 400 
zł, III – 200. Możliwy jest inny podział nagród. Ponadto przewiduje się wyróżnienia
honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej. Warunkiem otrzymania nagrody jest
osobisty udział w imprezie finałowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem
honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie.

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory
należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym
godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer
telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie
wydruku komputerowego bądź maszynopisu, dodatkowo w formie elektronicznej na adres
dyrektor@biblioteka.one.pl. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Wyniki
Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów
w we wzmiankowanej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora
oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb
konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czwartek 9 lipca 2015 roku podczas XXV
Noworudzkich Spotkań z Poezją. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia
minimum 2 tygodnie przed uroczystością.

Wiersze należy wysłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa
Ruda z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. Zygmunta Krukowskiego”.


___________________
nadesłane

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpisy ad personam będą usuwane