Agnieszka Jarzębowska

Później od last minute ... (czytaj więcej)

Fotorelacja

Wieczór poezji w Krakowie

Jakobe Mansztajn

List w butelce

X LECIE POETÓW PO GODZINACH

Jubileuszowy zjazd PPG ... (czytaj więcej)

Paweł Biliński

Przetrwać uda się nielicznym.

poniedziałek, 13 lutego 2012

Jerzy Hajduga

Urodził się 30 marca 1952 r.
w Krakowie.Autor tomików poetyckich, sztuk teatralnych, licznych felietonów oraz innych form publicystycznych i literackich. Wiersze publikował między innymi w: Tygodniku Kulturalnym, Poezji, Literaturze, ostatnio w Więzi i Przeglądzie Powszechnym.
Jego wiersze przekładano na język niemiecki 
i angielski. Jest autorem spektaklu poetyckiego Ten pusty krzyż, wystawionego w olsztyńskim Teatrze im. S. Jaracza (1991).

Dorobek literacki  poety został uhonorowany medalem   
Zasłużony dla Kultury PolskiejPisali o nim między innymi:
Maciej Zdziarski (Dwa żywioły. Posłowie do tomu pod tym samym tytułem.
Olsztyn 1994);
Zdzisław Łączkowski (Bez maski w antologii Wolność nie zniewolona, czyli spacerkiem przez sacrum i profanum. Warszawa 1997);
Piotr Urbański (O poezji Jerzego Hajdugi. Przegląd Powszechny 2006, nr 1);
Arkadiusz Frania (Unia i schizma albo poetyckie dry wine. Akant 2006, nr 8);
Andrzej Sulikowski (Krótkie formy Jerzego Hajdugi. Pogranicza 2007, nr 3
oraz posłowie do tomiku Wynajęty widok. Warszawa 2008);
Robert Cieślak (Pisarze w sutannach i habitach. Pod redakcją R. Cieślaka
i  P. Urbańskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2008).