Agnieszka Jarzębowska

Później od last minute ... (czytaj więcej)

Fotorelacja

Wieczór poezji w Krakowie

Jakobe Mansztajn

List w butelce

X LECIE POETÓW PO GODZINACH

Jubileuszowy zjazd PPG ... (czytaj więcej)

Paweł Biliński

Przetrwać uda się nielicznym.

wtorek, 31 stycznia 2012

Janina Szołtysek

Urodziła się i mieszka w Mikołowie. Ukończyła filologię polską. Jest polonistką w szkole podstawowej. Związana z Instytutem Mikołowskim im. Rafała Wojaczka.Wydała dwie okazjonalne publikacje książkowe o charakterze historyczno-wspomnieniowym, przy współpracy z Sejmikiem Województwa Śląskiego oraz Miejską Placówką Muzealnąi Miejską Biblioteką Publiczną
w Mikołowie.Do pisania powróciła niedawno, publikując swoje utwory na portalu poetyckim poezja-polska.
Jej wiersze czytane są podczas audycji Poczta poetycka Radia Katowice. Publikowała w ogólnopolskim kwartalniku artystyczno-naukowym ZNAJ.

Prezentowała swoje wiersze podczas festiwalu Port Poetycki w Chorzowie.
Kontakt z poezją jest dla niej, przede wszystkim, próbą dotknięcia drugiego człowieka oraz wniknięcia w swoje własne punkty odniesienia, które ukształtowały wrażliwość i stosunek do otaczającej rzeczywistości. Jednym z punktów odniesienia jest świat dzieciństwa, zamykający się w kręgu śląskości. Wyznaje przekonanie, że poezja jest zawsze wewnątrz nas, a zapisane słowa to tylko próba (bardziej lub mniej udanego) uwolnienia jej na zewnątrz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpisy ad personam będą usuwane