XV ZJAZD PPG

BRZEG 2014

Karol Maliszewski

Zaczyna się liczenie ognisk ... (czytaj więcej)

Krzysztof Kleszcz

"Kleszczmy rękoma"

Jakub Sajkowski

Dostaję kontrast

Rafał Babczyński

portret jednej kobiety

wtorek, 31 stycznia 2012

Janina Szołtysek

Urodziła się i mieszka w Mikołowie. Ukończyła filologię polską. Jest polonistką w szkole podstawowej. Związana z Instytutem Mikołowskim im. Rafała Wojaczka.Wydała dwie okazjonalne publikacje książkowe o charakterze historyczno-wspomnieniowym, przy współpracy z Sejmikiem Województwa Śląskiego oraz Miejską Placówką Muzealnąi Miejską Biblioteką Publiczną
w Mikołowie.Do pisania powróciła niedawno, publikując swoje utwory na portalu poetyckim poezja-polska.
Jej wiersze czytane są podczas audycji Poczta poetycka Radia Katowice. Publikowała w ogólnopolskim kwartalniku artystyczno-naukowym ZNAJ.

Prezentowała swoje wiersze podczas festiwalu Port Poetycki w Chorzowie.
Kontakt z poezją jest dla niej, przede wszystkim, próbą dotknięcia drugiego człowieka oraz wniknięcia w swoje własne punkty odniesienia, które ukształtowały wrażliwość i stosunek do otaczającej rzeczywistości. Jednym z punktów odniesienia jest świat dzieciństwa, zamykający się w kręgu śląskości. Wyznaje przekonanie, że poezja jest zawsze wewnątrz nas, a zapisane słowa to tylko próba (bardziej lub mniej udanego) uwolnienia jej na zewnątrz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpisy ad personam będą usuwane