czwartek, 4 lutego 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta KrukowskiegoMiejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych.                       

Do 30 kwietnia 2016 r. należy nadesłać zestaw pięciu wierszy. Utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.  Honorowane będą tylko prace nadesłane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf)  oznaczone godłem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.one.pl. Kopertę sygnowaną tym samym godłem i dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, należy przesłać Pocztą Polską na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterów Getta 10, 57-400 Nowa Ruda. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w wzmiankowanej antologii, prasie lokalnej bądź na stronie internetowej Organizatora oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Zdobywcy nagród w pierwszej edycji konkursu, podlegają karencji w kolejnych latach, mianowicie:

I miejsce – trzy lata, 
II miejsce – dwa lata, 
III miejsce – rok. 


Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokości:

 I – 900 zł,                      
II – 400 zł, 
III – 200. 

Możliwy jest inny podział nagród. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w imprezie finałowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnej edycji. Ponadto przewiduje się wyróżnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszącej. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.
  
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 9 lipca 2016 r. podczas XXVI Noworudzkich Spotkań z Poezją. 
Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia dwa tygodnie przed uroczystością. 


_______________________
nadesłane

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpisy ad personam będą usuwane