Agnieszka Jarzębowska

Później od last minute ... (czytaj więcej)

Fotorelacja

Wieczór poezji w Krakowie

Jakobe Mansztajn

List w butelce

X LECIE POETÓW PO GODZINACH

Jubileuszowy zjazd PPG ... (czytaj więcej)

Paweł Biliński

Przetrwać uda się nielicznym.

czwartek, 22 grudnia 2011

Rafał GawinPoeta, okazjonalnie krytyk, współzałożyciel mŁodzi Literackiej, korektor i redaktor Kwartalnika Artystyczno-Literackiego Arterie.Wydał arkusz Przymiarki (Biuro Literackie, Wrocław 2009)
 i dwujęzyczną książkę poetycką WYCIECZKI OSOBISTE / CODE OF CHANGE
(OFF_Press, Londyn 2011).Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Odrze, Tyglu Kultury, Opcjach, Kresach, Frazie, Redzie, Portrecie, Wyspie, Arteriach, Wakacie, Cegle i internetowych stronach Biura Literackiego oraz w antologiach Na grani (SPP OŁ, POS, Biblioteka Arterii, Łódź 2008), Połów. Poetyckie debiuty 2010 (Biuro Literackie, Wrocław 2010) i Anthologia#2 (Off_Press, Londyn 2010). Mieszka w Łodzi.