Agnieszka Jarzębowska

Później od last minute ... (czytaj więcej)

Fotorelacja

Wieczór poezji w Krakowie

Jakobe Mansztajn

List w butelce

X LECIE POETÓW PO GODZINACH

Jubileuszowy zjazd PPG ... (czytaj więcej)

Paweł Biliński

Przetrwać uda się nielicznym.

wtorek, 1 października 2013

Andrzej Kanclerz

Ur. 1963 w Tarnowskich Górach, gdzie mieszka do chwili obecnej. Jest polonistą i bibliotekarzem w Szkole Podstawowej nr 15 w Tarnowskich Górach. Debiutował na łamach prasy ogólnopolskiej w 1983 r. Jest autorem poezji, opowiadań i dramatu, utworów satyrycznych 
i piosenek. Jest współzałożycielem Kabaretu Literackiego Tarnina, który istniał od 22.06.2006 r. do 23.01.2013 r.).  Od 1998 r. należy do Związku Literatów Polskich i Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Za propagowanie kultury literackiej dwukrotnie otrzymał Nagrodę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za rok 1998 
i 2005 w dziedzinie kultury i sztuki.


Wydał następujące tomiki wierszy:
Ołtarz obnażony (fragmenty) (Tarnowskie Góry 1986)
Wszyscy garną się do metafizyki (Tarnowskie Góry 1989)
Negatywy (26 poematów prozą) (Kraków 1990)
Gołąb clochard (Tarnowskie Góry 1992)
Kleopatra i hipochondryk (Tarnowskie Góry 1998)
H i Q, (Tarnowskie Góry 2002)
Poezja żołądkowa gorzka (Tarnowskie Góry 2002)
Dźwiękowy tomik poetycki (Tarnowskie Góry 2002 i 2004)wybór wierszy wydany na płycie CD
Ludzie bez strychów [w:] Wiersze i historie do opowiadania (Katowice 2006)
Wiersze wybrane. [Tłumaczenia na język angielski, niemiecki i węgierski.] (Tarnowskie Góry 2006)
Pchacze wózków (Tarnowskie Góry 2009)
Półludzie [Tomik wraz z H i Q II wydrukowanymi na kartkach pocztowych] (Tarnowskie Góry 2012)
Zapomniana samogłoska (Tarnowskie Góry 2013) wybór wierszy wydany na płycie CD z okazji XXX-lecia pracy twórczej

Swoje utwory drukował w antologiach:
Studencki almanach poetycki (Kraków 1987)
Krakowskie dni poezji (Kraków 1988)
Paczłork (Tarnowskie Góry 1999)
Odblaski nocy (Chojnice 2007)
Liryki stada (Tarnowskie Góry 2007)
II Europejski Mityng Literacki. Współczesne oblicza literatur państw Grupy Wyszehradzkiej, (Tarnowskie Góry 2007)
Wspólną drogą (Bekescsaba 2008)
Człowiek i miłość (Kraków 2010)
Czy w tym mieście mieszka poeta (Tarnowskie Góry 2010)
Człowiek przed lustrem (Kraków 2012)

Dramat w dwóch aktach: Aurelia albo Thanatos ogolony (Tarnowskie Góry 1992).

Zbiór opowiadań: Boguś Wietnamczyk i inne historie do opowiadania [w:] Wiersze i historie do opowiadania (Katowice 2006).

Prace popularnonaukowe:
Geografia literacko-kulturowa Tarnowskich Gór 1970 – 2005 (Tarnowskie Góry 2006).
Kto ty jesteś? Śląska edukacja patriotyczna, praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Kuci-Kanclerz, Andrzeja Kanclerza i Grażyny Zawistowskiej (Tarnowskie Góry 2007)

   Od 1989 r. Andrzej Kanclerz propaguje kulturę literacką nie tylko na Śląsku i w Polsce, ale również poza granicami kraju, głównie na Węgrzech. Od 1998 r. prowadzi warsztaty literackie w Tarnogórskim Centrum Kultury. Przyczynił się do powstania środowiska literackiego w Tarnowskich Górach. Zorganizował kilkadziesiąt biesiad literackich i happeningów, spotkań z poetami z całej Polski. Nagradzany był na ogólnopolskich konkursach literackich.
   W 2005 roku zorganizował Europejski Mityng Literacki Kulturotwórcza rola prowincji, na który przybyli poeci i naukowcy z Niemiec, Węgier i Polski.
   W 2007 roku zorganizował II Europejski Mityng Literacki Współczesne oblicza literatur państw Grupy Wyszehradzkiej, na który przybyli poeci i naukowcy z Czech, Węgier i Polski.
   W 2009 roku odbył się III Mityng Literacki.
Prowadzi Salon Literacki w Tarnogórskim Centrum Kultury.
Poeta swoje utwory wykonuje również z zespołami muzycznymi, dając koncerty w całej Polsce.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wpisy ad personam będą usuwane